This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

GRATIS LEVERING BIJ BESTELLINGEN VAN €50 OF MEER

ALGEMENE VOORWAARDEN

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als leverancier (Kazi Brother France) via de website sunnamusk.de met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van eventuele door u gebruikte voorwaarden tegengesproken.
(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit zijn toe te schrijven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, tijdens het aangaan van een juridische transactie, zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van producten.
(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst via het online-winkelwagensysteem onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.
(3) De overeenkomst wordt via het online-winkelwagensysteem als volgt afgesloten:
- De producten, die zijn bedoeld om te kopen, worden opgeslagen in het 'winkelwagentje'. U kunt de bijbehorende knop in de navigatiebalk gebruiken om het 'winkelwagentje' te openen en er op elk gewenst moment wijzigingen in aan te brengen.
- Nadat u de pagina ""Afrekenen"" heeft opgeroepen en het invoeren van de persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens getoond op de overzichtspagina van de bestelling.
- Als u een systeem voor directe betaling gebruikt (bijv. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
- Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u daar de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Uiteindelijk worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze onlineshop
- Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
- Door het verzenden van de bestelling via de betreffende knop ("bestelling met kosten" of een vergelijkbare aanduiding) verklaart u op juridisch bindende wijze akkoord te gaan met het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt voorkomen door SPAM-filters.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie gaat.
(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
(2) Als consument wordt u verzocht om het artikel onmiddellijk na levering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo snel mogelijk van eventuele klachten op de hoogte te stellen. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duitse wetgeving is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover hierdoor de bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument (gunstig beginsel) niet wordt geschrapt.
(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie over de klant

1. Identiteit van de verkoper

Kazi Brother Frankrijk

25 Place de la Madeleine 75008 Parijs

Bedrijfsregistratienummer: 533 489 662

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (het OS-platform), dat toegankelijk is via https:// ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekst

De contracttaal is Duits.

3.2. Wij slaan de volledige tekst van het contract niet op. Voordat de bestelling via het online-winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

4. Essentiële kenmerken van de producten of de dienst

De essentiële kenmerken van de producten en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
5.2. De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen worden opgeroepen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.
5.3. De voor u beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een dienovereenkomstige knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding.
5.4. Tenzij bij de afzonderlijke betalingswijzen anders is vermeld, zijn de betalingsvorderingen uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig aangeduide knop op onze website of in de betreffende aanbieding.
6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de aannemer genoemd transportbedrijf of aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).
Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht en voortdurend worden gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

Voor het laatst bijgewerkt op 27-10-2020

Your bag

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are €50 away from free shipping.
No more products available for purchase