This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

GRATIS LEVERING BIJ BESTELLINGEN VAN €50 OF MEER

PRIVACYBELEID

Sunnamusk London doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid beschrijft (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) de basis waarop alle persoonlijke gegevens, die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe wij deze zullen behandelen.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de Wet) is de gegevensbeheerder Sunnamusk London, 41 Ben Jonson Road, London E1 4SA.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

1.1 Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

1.1.1 Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site www.sunnamusk.com. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te bezoeken, zich abonneert op onze dienst, artikelen koopt, materiaal plaatst of verdere diensten aanvraagt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt.

1.1.2 Als u contact met ons opneemt, is het mogelijk dat wij die correspondentie registreren.

1.1.3 Wij kunnen u vragen om enquêtes in te vullen, die wij voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, hoewel u daar niet op hoeft te reageren.

1.1.4 Gegevens over transacties, die u via onze site uitvoert en over de uitvoering van uw bestellingen.

1.1.5 Gegevens over uw bezoeken aan onze site met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze nodig zijn voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen die u raadpleegt.

IP-ADRESSEN EN COOKIES

2.1 Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, uw besturingssysteem en uw browsertype, voor de systeemadministratie en om geaggregeerde informatie te rapporteren aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen individuen.

2.2 Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Ze stellen ons in staat:

2.2.1 Om de omvang van ons publiek en het gebruikspatroon in te schatten.

2.2.2 Om informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze site aan uw individuele interesses kunnen aanpassen.

2.2.3 Om uw zoekopdrachten te versnellen.

2.2.4 Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

2.3 U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren.

Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang heeft tot sommige delen van onze site.

Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u zich op onze site aanmeldt.

2.4 Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen enkele controle hebben.

2.5 Energized Customs gebruikt een dienst die de inhoud van uw winkelmandje bewaart wanneer u een transactie niet hebt voltooid.

Als u de website van Sunnamusk London verlaat, zonder een bestelling te plaatsen, onthoudt ons systeem de artikelen die u aan uw mandje heeft toegevoegd en stuurt u een e-mail met een herinnering plus soortgelijke aanbiedingen en producten.

Wij doen dit om ervoor te zorgen dat uw winkelervaring zo probleemloos mogelijk verloopt. Als u in de toekomst geen marketingmails meer wilt ontvangen, klik dan op de afmeldlink onderaan de e-mail die u heeft ontvangen.

WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN

3.1 Wij nemen alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

3.2 Alle informatie, die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

3.3 Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet altijd helemaal veilig.

Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens, die naar onze site worden verzonden, niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico./p>

3.4 Wij bewaren geen creditcard- of betalingsgegevens die u ons verstrekt bij een aankoop in onze winkel en geven deze ook niet door aan derden.

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om onbevoegde toegang te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

4.1 Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

4.1.1 Om ervoor te zorgen dat de content van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.

4.1.2 Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u interesseren, wanneer u toestemming heeft gegeven om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden.

4.1.3 Om onze verplichtingen na te komen, die voortvloeien uit contracten tussen u en ons.

4.1.4 Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest.

4.1.5 Om u te informeren over wijzigingen van onze service.

4.2 Wij geven uw gegevens NIET door aan derden.

4.3 Als u een vaste klant bent, zullen wij u alleen langs elektronische weg (e-mail of SMS) benaderen met informatie over producten en diensten, die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

5.1 Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 736 van de UK Companies Act 1985.

UW RECHTEN

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Als u een link naar één van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

TOEGANG TOT INFORMATIE

7.1 De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk verzoek om toegang kan een vergoeding van £10 worden gevraagd om onze kosten te dekken voor het verstrekken van de gegevens, die wij over u bewaren.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

8.1 Alle wijzigingen, die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld.

CONTACT

9.1 Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan Sunnamusk London, 41 Ben Jonson Road, London E1 4SA.

Your bag

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are €50 away from free shipping.
No more products available for purchase